April 2007

Interview met Radj Bhondoe

Radj Bhondoe maakte in 2003 de overstap van Cordaid naar een directeursfunctie bij Seva Network Foundation, een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Seva is in 2002 opgericht op initiatief van bestaande hindoe-organisaties in samenwerking met gevestigde ontwikkelingsorganisaties. De voornaamste doelstelling van Seva is duurzame armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Zij laat zich hierbij inspireren door hindoewaarden.

Door zijn overstap naar Seva zag Radj veel van zijn ambities samenkomen. Ambities die gevoed worden door zijn culturele en religieuze achtergrond en de wens om samen te werken met migranten: ‘Deze wensen en ambities zijn gebaseerd op het principe ‘dasam-bhaga-vrat’ van de hindoefilosofie. Dit betekent dat elke Hindoe de gelofte moet afleggen een tiende van zijn vermogen beschikbaar te stellen voor goede doelen. Dit vermogen kan bestaan uit energie, talent en geld. Seva is bij uitstek het instrument om deze filosofie handen en voeten te geven.’

Bovendien is Radj van mening dat organisaties op het gebied van ontwikkelingssamenwerking veel mogelijkheden laten liggen in de samenwerking met migranten: ‘Er zijn nauwelijks samenwerkingsverbanden met migranten, nauwelijks migranten werkzaam in de organisaties, om niet te spreken over het ontbreken van migranten in topposities. Migrantenorganisaties worden vaak ook niet ondersteund bij de indiening van grote projecten of worden zelfs afgewezen. Hierdoor blijven talent, energie en actieve netwerken vaak onbenut.’ In zijn functie van directeur is Radj juist op zoek naar de samenwerking met migrantenorganisaties.

Zijn ambitie heeft hij voor een deel al gerealiseerd: in nog geen drie jaar heeft hij Seva ontwikkeld van een vrijwilligersorganisatie naar een professionele ontwikkelingsorganisatie, met erkenning van de overheid en een miljoenenbudget. Seva is een Iso-gecertificeerde organisatie.

Hindoe-emancipatie
Radj’s bewustzijn over zijn culturele en religieuze achtergrond is begonnen in zijn geboorteland Suriname. Hier is hij opgegroeid op het platteland in district Nickerie waar faciliteiten als elektriciteit, drinkwater, infrastructuur en vervoer nog onvoldoende beschikbaar waren. De bibliotheek was twee uur reizen en hij ervoer als kind dat er bij bewoners in de steden vooroordelen waren tegenover mensen van het platteland. Op vijftienjarige leeftijd ging hij naar een internaat in Paramaribo van de zogenoemde Evangelische Broedergemeente: ‘In Nickerie zelf had je toen nog geen middelbare scholen.

Hier kwam ik in aanraking met een christelijke pastoor van Hindoestaanse afkomst die zich zeer denigrerend over Hindoestanen en hun religie uitte. Deze pastoor gaf me te kennen dat mijn Hindoestaanse culturele achtergrond niet voldeed. Ik vond het schokkend dat een Hindoestaan deze mening ventileerde. Tot die tijd was ik er vanuit gegaan dat Hindoestanen zich goed konden inleven in elkaar. Ik vond de arrogantie van deze pastoor die zich tot het christendom had bekeerd ernstig misplaatst. Hier is mijn streven naar constante emancipatie van mijzelf en van onze gemeenschap gestart.

Essentiële vragen voor mij waren ‘wat gebeurt er in onze gemeenschap’ en ‘waarom wordt er gesproken van wij en jullie door Hindoestanen onderling’.’

Twee jaar na de onafhankelijkheid van Suriname emigreerde Radj naar Nederland. Na zijn studie Politieke Wetenschappen aan Universiteit Leiden heeft hij zich via postdoctorale studies gespecialiseerd in ontwikkelingseconomie en mensenrechten. Radj vond de vakken tijdens zijn studie veel te eenzijdig en westers georiënteerd: ‘Daarom heb ik destijds vooral inspiratie geput uit het bestuderen van eeuwenoude kennis over de Hindoestaanse filosofie. Hierdoor is mijn belangstelling voor het vraagstuk van het bestaan van armoede en ongelijkheid aangewakkerd.’

Meerwaarde van talent en kennis
Door zijn eigen keuzes te maken in het opdoen van kennis over het vraagstuk van armoede in de wereld, en zijn drive om bij te dragen aan het bestrijden van de ongelijkheid, vindt Radj dat hij zijn eigen emancipatie goed heeft ingezet: ‘De meerwaarde van talent en kennis is groter wanneer je deze inzet in een bijdrage aan het verbeteren van de wereld om je heen. Ik vind het zonde als talent alleen ingezet wordt voor materieel gewin.’ Deze filosofie is gerelateerd aan een eeuwenoude filosofie die zegt dat niets van jou is: ‘Alles is Maya, een illusie.

De mens moet zich met datgene bezighouden dat blijvend is. Je neemt toch niks mee, dus waarom niet je steentje bijdragen en je inzetten voor grote zaken, zoals het bestrijden van ongelijkheid in de wereld.’

Radj zijn levensdoel is om uiteindelijk swami te worden. Swami’s zijn geestelijke leermeesters, letterlijk: hij die één is met zijn Zelf. Swami’s dragen kennis en ervaring over aan nieuwe generaties. Dit ziet hij als sluitstuk van zijn eigen emancipatieproces.

design donttellmum.nl / created by By the WWW...