Disclaimer
100% Eigen Wijs spant zich in om de informatie op deze website correct, actueel, volledig en toegankelijk te maken en te houden. Ondanks voortdurende controle kunnen zich onjuistheden bevinden in de gegevens op deze internetsite en kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen ontstaan door gebruik van de website of informatie op de website en voor ongunstige of onjuiste beslissingen genomen op basis van gegevens op deze website. Het voorgaande geldt ook voor websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of op een andere manier wordt verwezen.

Privacy Statement
Op de website van 100% Eigen Wijs kunt u zich d.m.v. uw emailadres inschrijven voor onze nieuwbrief. Deze gevevens zullen te allen tijde vertrouwelijk worden behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor ze door bezoekers zijn verstrekt. Wij zullen de gegevens niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit noodzakelijk is voor het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten. Deze derden zijn niet gerechtigd de gegevens voor enig ander doel te gebruiken dan in verband met het leveren van de door de gebruikers bestelde diensten en/of producten.

<< terug
design donttellmum.nl / created by By the WWW...