Februari 2011

Interview met Farid Tabarki

Farid Tabarki (1976) onderzoekt, schrijft, presenteert en onderneemt. Het is niet alleen een hele mondvol maar ook nog een hele agenda vol. Farid doet al sinds zijn studietijd onderzoek naar de tijdgeest. De inzichten die hij daarbij opdoet heeft hij altijd weten om te zetten in concrete activiteiten.

Een steentje bijdragen
Druk in gesprek aan de telefoon komt Farid binnen. Op dit moment is hij druk bezig met fondsen te werven voor Tunesië. “Het is een emotionele week” legt hij uit. Farid heeft een Tunesische vader die in de jaren zeventig vanwege de politieke situatie naar Nederland moest vluchten, en een Nederlandse moeder, dat is de link met Tunesië. Hij legt uit dat sinds de regering in Tunesië is weggestuurd er behoefte is aan kennis over democratie vorming. “Er moet geïnvesteerd worden in een maatschappelijk middenveld. Er komen verkiezingen aan en daarvoor is het nodig mensen te trainen en op te leiden. Er is behoefte aan een politieke en intellectuele elite,  aan journalisten en met het werven van fondsen hoop ik dat we de mensen daar intellectuele en culturele bouwstenen kunnen meegeven”. Het is zijn manier om een steentje bijdragen door te kijken hoe je verbindingen legt tussen mensen. Het leggen van die verbindingen kenmerkt voor een belangrijk deel wie Farid is en hoe hij in het leven staat.

Belangenbehartiger en lobbyist
Farid is geboren in de Bijlmer in Amsterdam en is opgegroeid in Zoetermeer. Na de middelbare school vertrok hij via Den Haag en Utrecht al snel naar Amsterdam en studeerde Politieke Wetenschappen aan de UvA. Hij werd tijdens zijn studie actief voor de studentenvakbond en maakte kennis met de politiek en de Tweede Kamer door zijn lobbywerk. “Dat beviel goed en smaakte naar meer. Ik kwam terecht in een volledig nieuwe omgeving, ontmoette verschillende mensen en zat opeens uit professioneel opzicht ook aan tafel met leiders. Ik zag al snel mogelijkheden en kwam erachter dat ik meer over de maatschappij begon na te denken”. Hij was al actief voor de Dwars (de jongerenorganisatie van GroenLinks) en maakte deel uit van een commissie die op Europees niveau aan belangenbehartiging van jongeren deed. “Ik maakte mij druk over rechten die je had in het onderwijs en het was leuk dat ik van nationaal niveau naar Europees niveau daarin kon groeien. Het was geweldig om in Europees verband te zoeken naar de gemeenschappelijke dingen en iets te bereiken”. Farid was actief in de commissie die de net door Europese ministers van onderwijs ondertekende Bologna verklaring waarin werd afgesproken dat in Europees verband het hoger onderwijssysteem meer op elkaar af te laten stemmen volgde. Verder is Farid onder andere betrokken geweest bij de totstandkoming van de Nationale Jeugdraad.

Coole projecten
Zijn kracht ligt volgens Farid in dat hij goed kan zien in wat voor veranderende samenleving wij wonen. “Je moet je kwaliteiten zelf zoeken en ondervinden. Ik heb mezelf als sociale entrepreneur ontwikkeld”. Vanaf 2005 bestudeert hij ontwikkelingen en noemt zichzelf Zeitgeist onderzoeker en probeert diezelfde tijdgeest vorm te geven door initiatieven op te zetten. Een mooi voorbeeld daarvan is Coolpolitics. “Dit is ontstaan doordat een studievriend zich niet herkende in het gezeur dat jongeren in Nederland niet geïnteresseerd zouden zijn in en betrokken zouden zijn bij politiek. We besloten die betrokkenheid in onze eigen beleving vorm te geven”. Dat deden zij door op Lowlands een politiek debat te organiseren. “Ineens stonden er 3000 jongeren voor het podium en beseften wij ons dat je goed moet aansluiten bij de belevingswereld van de jongeren”. Het concept bleek goud en na allerlei activiteiten voor de St. Coolpolitics was Farid in 2006 en 2007 de presentator en debatleider van het TV-programma MTV Coolpolitics waarin politici met elkaar in debat gingen. Het lijsttrekkersdebat werd live uitgezonden op TMF en MTV en was een groot succes. Het succes was volgens Farid te danken aan een aantal dingen. “Het gebruik maken van de belevingswereld van de jongeren, als invalshoek altijd de toekomst te nemen en nooit Jip en Janneke taal te gebruiken. We hadden het over hele fundamentele vragen”.

Je leert van de ander
In de pioniersrol en het opzoeken van nieuwe initiatieven gedijt Farid het best. Zijn nieuwste initiatief is The Finishing School. “Oorspronkelijk een school naar Zwitsers model waarin jonge meisjes in de jaren 30 naar toe werden gestuurd voor hun algemene vorming, het was de finishing touch in hun vorming” licht hij toe. Wat je in deze tijd veel hoort van werkgevers is dat zij vinden dat jongeren ontzettend goed opgeleid zijn in hun vak maar een stuk algemene vorming missen en bijvoorbeeld de context van een organisatie soms niet goed begrijpen. “En dat is nu juist essentieel voor je loopbaan. Met The Finishing School richten wij ons op de high potentials en het stuk van de algemene vorming”. Hij werkt daarbij samen met onder andere Yvonne Zonderop, voormalig adjunct directeur van de Volkskrant, en Saskya Dorlandt die al heel veel ervaring heeft in het opzetten van nieuwe organisaties. “Wij vullen elkaar in netwerk en invalshoek goed aan omdat we dezelfde signalen vanuit verschillende plekken horen en oppakken”.  Alles waar Farid mee bezig is vindt je terug in zijn persoonlijke motto “je leert van de ander”. Daarin ligt veel besloten. “Ik leer van jou, mensen zijn nu eenmaal sociale dieren. Hoewel we heel individualistisch zijn kun je dingen ook omdraaien en de technische ontwikkelingen gebruiken om te spiegelen. Bijvoorbeeld als het gaat om empathisch vermogen. Binnen de diverse samenleving die wij nu  hebben staat dit vermogen onder druk en is de uitdaging om er aan te werken en te zoeken naar de gemeenschappelijkheden”. Dat is tevens zijn tip voor jongeren op de arbeidsmarkt. “Je moet gevoelig zijn voor je omgeving en kijken wat mensen goed aan jou vinden en dat in je voordeel gebruiken. Zorg dat je antennes hebt voor verschillende werelden want dat is echt de kracht van de nieuwe generatie. In de toekomst zal dat je aan een mooie loopbaan helpen!”.

Meer informatie over Farid is te vinden op www.tabarki.nl en www.studiozeitgeist.eu
Interview: Fatma Kaya

Informatie en reacties naar info@honderdprocenteigenwijs.nl

design donttellmum.nl / created by By the WWW...