DIVAZ staat voor Diverse Vrouwen Aan Zet

Een netwerk van hoogopgeleide,
ondernemende vrouwen

DIVAZ staat voor Diverse Vrouwen Aan Zet en is een netwerk van hoogopgeleide, creatieve en ondernemende vrouwen met diverse culturele en vakinhoudelijke achtergronden. Onder het motto “kennis is macht, delen is kracht” zetten de DIVAZ hun talenten en expertises in, op eigen initiatief of op verzoek van anderen, om de positie van vrouwen te verbeteren. Dit doet het DIVAZ netwerk vooral door het zichtbaar maken en het organiseren van inspiratie.

Elke maand laten wij een inspirerende vrouw, de DIVA van de maand, aan het woord over haar passie en wat zij belangrijk vindt in het leven. Als netwerk organiseren wij 2 keer per jaar bijeenkomsten waarbij netwerken en inspiratie centraal staan. Met interessante spreeksters en de mogelijkheid om te netwerken en kennis en ervaring uit te wisselen brengen wij inspiratie en verbindingen tussen vrouwen en vrouwennetwerken tot stand.

design donttellmum.nl / created by By the WWW...